Přátelé tance
  • EN
  • CZ

Semestr
od 4. 2. 2019
do 27. 5. 2019

O tanci

Tanec doprovází člověka od nepaměti. Je zřejmě jedním z nejstarších emočních projevů v historii. Umíme si představit pravěkého člověka radostně poskakujícího po úspěšném lovu, nebo rituální tanec šamana při zahánění zlých duchů a přivolávání léčivých sil… Ale tyto projevy nepatří jen do hluboké historie. Tanec je i dnes téměř rituál. Má jedinečnou schopnost odplavit starosti a tíživé myšlenky, harmonizuje tělo a mysl, synchronizuje vnímání, je spontánním a přirozeným projevem radosti, ale nejen to. Pro mnoho etnických skupin se tance staly důležitým projevem vlastní identity, prostředky pro ukotvení místa ve světě, pro odlišení se od ostatních, regionu od regionu, skupiny od skupiny… Mezi etnika, u nichž tyto základy sebe-identifikace jsou stále velmi živé, patří neodmyslitelně Řekové. 

 

V Řecku snad není oblast, která by neměla své vlastní specifické tance. A co víc, ony nejsou jen předmětem profesionálních představení, ale součástí každodenního života. Málokterá významná událost, či už v rodině nebo širší komunitě, proběhne bez doprovodu tradiční hudby a tance. Některé sólové tance jsou dramatickým vyjádřením tíhy života, ale také výrazem jejich překonání. Skupinové tance pak, také nazývané kolové nebo kruhové tance, jsou o sdílené radosti, o sounáležitosti, a mají schopnost propojovat všechny generace. 

 

Vysoký počet řeckých tanců – nejnižší odhad se pohybuje kolem pěti set – nabízí jisté srovnání s řeckou mytologií. Přední představitel kulturní antropologie Claude Lévi-Strauss, který svůj vědecký výzkum zaměřil na srovnávání mýtů různých kultur - z nichž značnou část tvořily právě ty řecké - kdysi konstatoval, že mýty byly vytvořeny během převyprávění. Něco bylo přidáno, něco odstraněno, vypravěč změnil role aktérů nebo je zasadil do jiných souvislostí, a tak vznikl nový příběh. Hledal význam v celkové struktuře, nikoli v konkrétních příbězích a vyslovil teorii, že je za nimi skryta snaha řešit nějaký všelidský problém, který se neustále opakuje, a tak má charakter nadčasovosti. Nejlepší přirovnání našel v hudbě, kde stejné téma může být vyjádřeno mnoha proměnami. Hudbu nelze vyjádřit žádným jiným jazykem, než opět jen hudbou. A pokud jí pečlivě nasloucháme, můžeme zakoušet stav jakéhosi „bezčasí“. My jsme si dovolili parafrázovat jeho teorii, aby bylo možné říci, že totéž platí o tanci. Stejně jako mýtus a hudba, i tanec dovede řadou proměn vyprávět příběh a taktéž nese v sobě určité prvky bezčasí. 

 

Lidé se často ptají, proč se zajímáme právě o řecké tance. Shrneme-li výše uvedené, stačilo by odpovědět jedním slovem "proto". Mohli bychom vyjmenovat mnoho dalších důvodů, ale existuje jeden, a možná ten hlavní. Řecké myšlení od starověku až po současnost "prostupuje" prakticky všechny oblasti vědy a umění. Řecké tance, které vnímáme jako součást této starobylé kultury, už také dávno přerostly hranice jednoho národa. Desítky let oslovují lidi na celém světě. Dobře to vidíme, když v rámci seminářů zavítáme do řeckých vesnic. Účastníci semináře, kteří tam bez nadsázky zastupují všechny kontinenty, tančí spolu se členy místních tanečních souborů a s ostatními obyvateli v jednom společném kruhu. Nejdůležitější pro všechny z nás je ale skutečnost, že jsme neuvěřitelně synchronní. Místní lidé jsou zaskočeni a přichází vyjádřit svou vděčnost. Vysoce oceňují náš hluboký zájem o tradice a znalost jejich tanců. Tyto znalosti samozřejmě máme díky svým vynikajícím učitelům. Jsou to nezapomenutelné chvíle a spolu s jedinečnou atmosférou vedou všechny, kteří jsou přítomni, k vzájemné úctě. A tento způsob sdílení je přesně to, co my považujeme za společný poklad lidské kultury.

 
Přátelé tance s.r.o. | spisová značka C 168811 vedená u Městského soudu v Praze | Sídlo: Revoluční 767/25, Staré Město, PSČ: 110 00 Praha 1 | IČ: 24721913
DIČ: CZ24721913 | E-mail: prateletance@gmail.com