Přátelé tance
  • EN
  • CZ

Semestr
od 4. 2. 2019
do 27. 5. 2019

Spolupráce

Jsme si vědomi toho, jak důležité je průběžně získávat inspiraci a dovednosti od lidí, kterým jsou tradiční tance vlastní a dál je předávají s respektem k jejich původní formě. Od roku 2010 se proto téměř pravidelně zúčastňujeme zahraničních workshopů. Na kurzech PT mají pak všichni účastníci možnost se s takto získanými tanci pod naším vedením seznámit. Stejně tak mají možnost se osobně seznámit se zahraničními tanečními partnery a lektory, a to prostřednictvím jejich workshopů v Praze, které naše společnost pořádá. V těchto setkáních dlouhodobě spatřujeme obohacení nás všech. Zahraniční lektoři, kteří s námi spolupracují,  patří mezi respektované špičky ve svých zemích a je nám ctí, že máme příležitost s nimi spolupracovat.  

 

Kyriakos Moisidis – narodil se v městečku Prochoma u Soluně. Kořeny jeho rodiny sahají k pondiackým Řekům z oblasti Kars (území dnešního severovýchodního Turecka). Patří k předním řeckým tanečním lektorům. Dlouhé roky se věnuje výzkumu tradic své země, udržuje je stále živé a šíří je dál, ať už v Řecku nebo při svých výukových cestách po světě. Je absolventem Fakulty tělesné výchovy Aristotelovy univerzity (Aristotle University of Thessaloniki) se specializací na  tradiční tance. Je spoluzakladatelem taneční skupiny Kyklos - „Kentro Meletis Paradosiakon Choron“. V Soluni a jejím regionu vede čtyři taneční soubory, vyučuje na katedře hudby a tance (University of Macedonia of Thessaloniki), organizuje vlastní semináře v Řecku a pro svou odbornost a zaujetí pro tanec je velmi žádán v zahraničí, kde vede stovky seminářů. Kyriakos vyučuje zejména tance z různých oblastí Severního Řecka - Epiru, Makedonie, Thrákie, z oblastí Malé Asie, Pondosu, Kapadokie (území dnešního Turecka), ale i tance některých etnických menšin žijících na území Řecka, jako jsou například Vlachové, Sarakatsani a jiní.

 

 

Přátelé tance s.r.o. | spisová značka C 168811 vedená u Městského soudu v Praze | Sídlo: Revoluční 767/25, Staré Město, PSČ: 110 00 Praha 1 | IČ: 24721913
DIČ: CZ24721913 | E-mail: prateletance@gmail.com